banatica 24-2

CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE

BANATUL MEDIEVAL


Zoltán Iusztin
Toponimia maghiara din comitatul Caras (sec. XIII–XV)
The Magyar Toponymy in the County of Caras (the 13th–15th Centuries)


Viorel Achim
Locul Ordinului teuton In istoria Banatului de Severin
The Role of Teutonic Order in the History of the Banate of Severin


Adrian Magina
Cum manibus armatis. Facets of Violence in the Medieval Banat
Cum manibus armatis. Ipostaze ale violentei In Banatul medieval


Costin Fenesan
Hotarnicia domeniului cetatii Timisoara de la Inceputul secolului al XVI-lea
Marking the Frontier of the Fortress of Timisoara at the Beginning of the 16th Century


Livia Magina
Considerations on the Records of Timis County (the 14th–16th Centuries)
Consideratii asupra scriptelor comitatului Timis (sec. XIV–XVI)


ISTORIE INSTITUTIONALA SI ADMINISTRATIVA


Martyn Rady
Hungary and the Golden Bull of 1222
Ungaria si Bula de Aur din 1222


András Kovács
Comitii comitatelor transilvanene in Evul Mediu
The Comites of Transylvanian Counties (Comitates) in the Middle Ages


Tibor Neumann
Rascoala secuilor si reforma guvernamentala pentru apararea granitelor de sud (1492–1493)
The Szekler Uprising and the Governmental Reform of the Southern Border System (1492–1493)


Grzegorz Jawor
Le pastoralisme valaque dans les Carpates polonaises au XVème et XVIème siècle (l’exemple de Bieszczady)
Viata pastorala a valahilor in Carpatii polonezi in secolele al XV-lea si al XVI-lea (cazul Bieszczady)


Marinel Ovidiu Koch-Tufis
Die Grundzüge der Absolutistischen Finanzpolitik der Habsburger in Siebenbürgen (1688–1790)
Principalele caracteristici ale politicii fiscale absolutiste a habsburgilor In Transilvania (1688–1790)


Gelu Fodor
From an Autonomous Province to a Habsburg Principality. The Legislative Role of the Transylvanian Diet during the 18th Century
De la principat autonom la provincie habsburgica. Rolul legislativ al dietei Transilvaniei In secolul al XVIII-lea


POLITICA SI CARIERA


Ligia Boldea
O cariera politica In epoca angevina: Posa de Szer, comite de Caras
A Political Career in the Angevin Period: Posa of Szer, Count of Caras


Alexandru Simon
Regional and Hungarian Designs at the End of Bartholomew Drágffy’s Political Career
Proiecte regionale si maghiare la sfarsitul carierei politice a lui Bartholomeu Drágffy


Richárd Horváth
Voievodul transilvanean Stefan Bátori si frontul turcesc intre 1479 si pacea din anul 1483
The Voivode of Transylvania Stephen Bátori and Turkish Front between 1479 and Peace of 1483


Norbert Tóth
Inceputurile carierei politice a lui Stefan Bátori al III-lea (1503–1511)
The Beginnings of the Political Career of István Bátori III (1503–1511)

 

BISERICA, SCOALA, SOCIETATE


Claudiu Sergiu Calin, Marius Oanta

Nicola Stanislavich – Episcop de Nicopolis ad Hystrum si episcop de Cenad (1725–1739 / 1739–1750)
Nikola Stanislavich – Bishop of Nicopolis ad Hystrum and Bishop of Cenad (1725–1739 / 1739–1750)


Mihaela Grancea
Solutionarea unei situatii de criza morala in Dobarca (Dobring), o comunitate din sud-estul Transilvaniei. Consideratii pe marginea unui “protocol de judecata” (Pfarrämtliches Gerichts-Protocoll, 1840)
The Settlement of a Moral Crisis in Dobarca (Dobring), A Community in South-Eastern Transylvania. Thoughts regarding a “Trial Protocol” (Pfarrämtliches Gerichts-Protocoll, 1840)


Felicia Aneta Oarcea
Invatatorul aradean Nicolae Cristea (1882–1952). Repere biografice
Nicolae Cristea, the Schoolteacher fom Arad (1882–1952)


Mihaela Bedecean
De la vicariatul Hategului la capitlul lugojean (1853–1918). Coordonate biografice si evolutii ecleziastice
From the Vicariate of Hateg to the Capitlum Of Lugoj (1853–1918). Biographies and Ecclesiastical Evolutions


Danila Obersterescu

Un document inedit din anul 1900 descoperit la Resita
An Unpublished Document from 1900 Discovered in Resita


Claudiu Sergiu Calin

Episcopul dr. H. C. Augustin Pacha si seminarul teologic al Diecezei Romano-Catolice de Timisoara (1923–1948)
Bishop Dr. H. C. Augustin Pacha and the Theological Seminary of the Roman-Catholic Diocese of Timisoara (1923–1948)

 

MEMORIA PRIMULUI RAZBOI MONDIAL


Nicolae Bocsan

Ioan Getia – memorii din Marele Razboi
Ioan Getia – Memories from the Great War


Carmen Albert
Scrisori din Marele Razboi. Coresponden?a unui soldat de pe frontul din Galitia
Letters from The Great War. Correspondence of a Soldier from the Front of Galicia


Ana-Carina Babeu
Corespondenta locuitorului Ianas Ciortan din Luncavita In perioada Primului Razboi Mondial
Correspondence of Ianas Ciortan from Luncavita during World War I

 

ISTORIE REGIONALA IN PERIOADA INTERBELICA


Vasile Ramneantu
Aeroportul Timisoara – un vis neimplinit al Timisoarei interbelice
Timisoara Airport – an Unfulfilled Dream of the Inter-War Timisoara


Minodora Damian
Tendinte agricole interbelice referitoare la Clisura Dunarii in viziunea lui Alexandru Moisi
Inter-War Agricultural Trends Relative to Clisura Dunarii according to Alexandru Moisi


Mircea Taban

Note si observatii privind pastoritul traditional in Muntii Aninei
On the Traditional Shepherding in the Mountains of Anina

 

RECENZII, NOTE DE LECTURA


Neanderthal Lifeways
, Subsistence and Technology: One Hundred Fifty Years of Neanderthal Study
, Nicholas J. Conard and Jürgen Richter (eds.), Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series. New York: Springer, 2010, 293 p. (Elena Cristina Cordos)


Felix Milleker
, Descoperiri arheologice din Banat, vol. I: Preistorie, editie Ingrijita de Dumitru Teicu, traducere Maria Gysmbér , Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013, 268 p. + 29 figuri (Ana-Cristina Hamat)


Sabrina C. Agarwal, Bonnie A. Glencross (eds.)
, Social Bioarchaeology, West Sussex, UK, Wiley-Blackwell, 2011, 472 p. (Claudia Radu)


Doina Benea
, Istoria Banatului in Antichitate, Ed. Excelsior Art, Timisoara, 2013, 471 p. +87 fig. 12 pl. (Ana-Cristina Hamat)


Cristian Floca
, Liebling. Monografie Arheologica, Ed. Excelsior Art, Timisoara, 2013, 223 p.+146 figuri, 6 grafice, 361 p. anexe (Ana-Cristina Hamat)


Gheorghe I. Cantacuzino
, Inceputurile orasului Campulung si Curtea Domneasca. Aspecte ale civilizatiei urbane la Campulung, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2011, 130 p. (Daniela Marcu-Istrate)


Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday, edited by Florin Curta&Bogdan Petru Maleon, Ed. Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2013, 797 p. (Adrian Magina)


Marius Diaconescu
, Structura nobilimii din Transilvania in epoca angevina, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013, 512 p. (Ligia Boldea)


Diplome privind istoria comitatului Timis si a orasului Timisoara/Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város történetéhez, vol. II: 1430–1470, culese de Pesty Frigyes, editie, note si comentarii Livia Magina, Adrian Magina, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014, 478 p. (Costin Fenesan)


Szapolyai
család oklevéltára/ Documenta Szapolyaiana,
vol. I, Levelek és oklevelek/ Epistulae et litterae (1458–1526), ed. Tibor Neumann, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2012, 592 p. (Adrian Magina)


Irina Marin
, Contested Frontiers in the Balkans. Habsburg and Ottoman Rivalries in Eastern Europe, London, New-York, 2012, 220 p. (Livia Magina)


Conferintele de vara de la Telciu, editia I, Telciu, 20–21 iulie 2012: Inclusi si exclusi. Problema identitara in epocile moderna si contemporana/ Telciu Summer Conferences. First Edition, Telciu, July 20 to 21, 2012. Included and Excluded. The Identitary Issue During the Modern and Contemporary Times, editor Valer Simion Cosma, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2013, 350 p. (Edit Szegedi)


Volker Wollmann
, Patrimoniul preindustrial si industrial In Romania, vol. III, Ed. Honterus, Sibiu, 2012, 436 p. (Dumitru Teicu)


Nicolae Iorga
, Observatii si probleme banatene, editie ingrijita, studiu introductiv si note de Dumitru Teicu, Ed. TIM, Resita, 2011, 170 p. + ilustratii (Eusebiu Narai)


Larry L. Watts
, Aliati incompatibili Romania, Finlanda, Ungaria si al treilea Reich, Ed. Rao, 2014, 380 p. (Carmen Albert)


Eusebiu-Marcel Narai
, Viata economica si sociala in judetele Caras si Severin (1944–1948) (II), Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 2010, 372 p. (Radu Paiutan)


Radu Paiutan, Eusebiu Narai
, Asociatia Istoricilor Banateni – un deceniu de activitate (2001–2010), Ed. Eurostampa, Timisoara, 2012, 551 p. (Marieta Rubanet)


Vasile Pistolea
, Sarbatori eterne si datini la romani, Ed. Episcopiei Caransebesului, Caransebes, 2013, 546 p. (Mircea Taban)


Acta Musei Caransebesiensis
, Tibiscum
, Serie Noua, Caransebes, nr. 3/2013 (Dumitru Teicu)


Administratie romaneasca aradeana
, vol. VIII, Arad, 2014 (Adrian Magina)


NORME DE TEHNOREDACTARE