banatica 24-1

CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE

STUDII


Sabin Adrian Luca, Cosmin Ioan Suciu
Sistemul de fortificatii eneolitice de la Turdas-Lunca, judetul Hunedoara, Romania
The Eneolithic System of Fortifications from Turdas-Lunca, Hunedoara County, Romania


Daniela Marcu Istrate
Contributii arheologice la istoria sanctuarului principal al Catedralei romano-catolice “Sfantul Mihail” din Alba Iulia
Archaeological Contributions to the History of the Main Sanctuary of the Roman Catholic Church “St. Michael” Alba Julia

 

ARHEOLOGIE PREVENTIVA IN ROMANIA


Dacian Rancu
Cercetari arheologice preventive la Berzovia
Archaeological Preventive Investigations at Berzovia


Doina Benea, Simona Regep
Cercetari arheologice in castrul mare de la Tibiscum (I)
Archaeological Investigations in the Great Roman Camp from Tibiscum (I)


Ioan Bejinariu, Dan Bacuet-Crisan, Dan Culic, Horea Pop, Sanda Bacuet-Crisan
Date preliminare despre sapaturile arheologice preventive efectuate pe traseul autostrazii Transilvania, tronson 3C, jude? Salaj
Preliminary Data on the Preventive Excavations on Transylvania Highway, 3C Section, the County of Salaj


Dan Bacuet-Crisan
Elite si centre de putere din Transilvania in a doua jumatate a sec. IX – prima jumatate a sec. X. Analiza vestigiilor arheologice descoperite pe teritoriul orasului Alba Iulia
Elites and Centers of Power in Transylvania in the Second Half of the 9th Century – the First One of the 10th Century. An Analysis of the Archaeological Vestiges from the Town of Alba Julia Territory


Florin Marginean, George P. Hurezean, Victor Sava
Investigatii arheologice la Biserica Reformata din Iermata Neagra (jud. Arad)
Archaeological Investigations at the Reformed Church from Iermata Neagra (Arad County)


Dumitru Teicu
Operatiuni de diagnostic arheologic in spatiul montan al Banatului
Archaeological Diagnosis in the Mountainous Area of the Banat


Alexandru Szentmiklosi, Mircea Mare, Andrei Balarie
Rescue Excavation in the Site “Timisoara – Square 700”. City Business Centre, Building D
Cercetarile arheologice preventive din “Timisoara – Pia?a 700”. Obiectivul “City Business Center”, cladire D


Adriana Gaspar
Monumente funerare otomane descoperite in cimitirul din Timisoara – Piata Sf. Gheorghe
Ottoman Funerary Monuments Discovered in a Graveyard from Timisoara – Piata Sf. Gheorghe


Alexandru Flutur, Ana Cristina Hamat, Daniela Tanase
Cercetarile arheologice preventive in Cetatea Timisoarei, str. Lucian Blaga, anul 2014. Raport preliminar
Preventive Archaeological Researches in Timisoara Fortress, Lucian Blaga Street, Year 2014. Preliminary Report


Cristian Schuster
Cu privire la arheologia preventiva in judetul Giurgiu (1986–2013)
On the Preventive Archaeology in the County of Giurgiu (1986–2013)


NOTE, DISCUTII, REPERTORII


Cosmin Bogdan Matei
Circulatia monetara in sec. IV p. Chr. la Tibiscum
Monetary Circulation at Tibiscum in the 4th Century A.D.


Octavian-Cristian Rogozea, Bogdan Seculici
Contributii la repertoriul arheologic al asezarilor vinciene din Banat
Contributions to the Archaeological Repertoire of Vinca Culture Settlements in the Banat


Luminita Andreica
Distocia, posibil diagnostic in decesul unei femei din perioada medievala
Dystocia, a Possible Diagnostic in a Woman Death in the Medieval Age


Doina Benea
Cercetarile arheologice de la Criciova, punctul Tramnic (jud. Timis) (1979–1980)
Archaeological Investigations at Criciova, Point: Tramnic, Timis County (1979–1980)

 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE